«Інформаційні технології в роботі керівника загальноосвітнього навчального закладу»

Чи знаєте ви
Семінарська форма навчання виникла в давньогрецьких і римських школах, де ... детальніше
Про актуальність та необхідність семінарів

Семінари дозволяють розкрити в собі творчі здібності, розвинути гнучкість мислення, можуть привнести в життя людини нові ідеї, допомагають учитися на чужих помилках, можуть сприяти пошуку нових можливостей вирішення повсякденних питань та багато іншого.

І інтернет-семінар керівників ЗНЗ Петрівського району
Переваги інтернет-семінарів

Інтернет – великий винахід нашого часу. Якщо подумати, коли ще в людини були такі можливості спілкування та отримання інформації, як зараз?

ІНТЕРНЕТ - СЕМІНАРИ – ПРАКТИКУМИ - це індивідуальне дистанційне навчання, що відкриває чудові можливості для розширення кругозору і перспектив самоосвіти.

Позитивною стороною Інтернет-семінарів є те, що обмінятися інформацією можна за лічені секунди.

Ви маєте змогу віртуально зустрітися, перейняти чи узагальнити досвід, збагатитися інтелектуально, обговорити, поспілкуватися, а, можливо, і посперечатися. В Інтернеті зменшується відстань між однодумцями. У реальному житті, щоб відвідати їх, нам потрібно мати для цього достатньо часу і ресурсів, а в Інтернеті достатньо мати середню швидкість, щоб за лічені секунди налаштуватися на потрібну нам хвилю спілкування.

Віртуальна екскурсія закладом

WELCOME!

2016 рік – рік англійської мови.

Володіння ІКТ вимагає знання англійської мови.

Шановні гості, запрошуємо вас здійснити віртуальну подорож нашим закладом. Сподіваємося ви відчуєте атмосферу роботи наших педагогів і учнів у вдосконаленні вмінь і навичок крокувати в ногу з часом. На вас чекають шкільні будні та створені комфортні умови для навчання та виховання підростаючого покоління.

Ласкаво просимо! (<= натисни тут)
Без брейк-кави не обходиться жоден робочий день, тим паче семінар.

Турботливий керівник сприяє дотриманню цього атрибуту. Адже такий ритуал ("чай", "кава"), за словами німецького фізіолога Якоба Молешотта, надає людині рішучості, збільшує можливості усвідомити запропоновану інформацію, отримати нові враження, націлює на зосередженість думки.
Релаксація від психолога
Нашу психологічну та педагогічну роботу можна уявити як мальовничий та різноманітний прикарпатський ліс, де ми набуваємо досвіду, то йдучи протоптаними, широкими дорогами, то блукаючи стежками особистих пошуків, то усамітнюючись, то виходячи на яскраві, освітлені нашим покликанням, галявини, щоб розпалити з колегами вогнище надії, взаємоповаги та розуміння.

Пропонуємо пройти онлайн-тести, за допомогою яких ви дізнаєтеся про свій психологічний стан в даний час та найбільш стійкі риси характеру, які допоможуть вам у керівництві під назвою "Колірна діагностика Люшера" та "Звідки бере свій початок шосте відчуття".
ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА
Ознайомтеся зі статтями Лепської О.П., завідуючої РМК, Гавриленко Н.А., директора школи, та Катрук І.М., заступника директора з навчально-виховної роботи
~
Інформаційно-комунікаційні технології в управлінні навчальним закладом

Якісна освіта є пріоритетом будь-якої держави. Значну роль у підтримці якісної освіти, зокрема у загальноосвітніх навчальних закладах, відіграють інформаційно -комунікаційні технології, що пронизують як сам процес навчання так і процеси управління.

Сучасне інформаційне суспільство потребує:
- фахівців, здатних до ефективного застосування ІКТ у власній професійній діяльності;
- розвитку кожної особистості у напряму формування власної життєвої траєкторії;
- соціально активних громадян, які об'єднуються у спільноти, впливають на власне життя та життя держави, ефективно взаємодіють у вирішенні проблем та конфліктів.

Окреслені завдання, спричинені вимогами соціально-економічного розвитку, є основою освітніх систем усього світу. ІКТ є ефективним інструментом для вдосконалення процесів навчання, підвищення ефективності результатів навчальної діяльності учнів та їхньої мотивації, поліпшення взаємодії між батьками і школою, реалізації спільних проектів, удосконалення організації та управління освітнім процесом в інформаційно-насиченому середовищі сучасної школи.

А хто, як не керівник освітнього закладу має розуміти переваги, які надає ефективне використання сучасних ІКТ в конкретному навчальному закладі з урахуванням його специфіки, світових тенденцій та досвіду?

Світовою спілкою підтримки впровадження інформаційних технологій в освіту розроблено Стандарти в галузі інформаційних технологій для керівників навчальних закладів, що передбачають такі напрями:

І.Управління та стратегічне бачення.
Популяризація інформатизації, розвиток ІКТ-компетентності, забезпечення
формування освітнього середовища, що сприяє реалізації цих ідей:
- формування загального бачення цілей та доцільності використання ІКТ у навчальному процесі у вчителів, учнів та батьків;
- управління процесом створення, реалізації та контролю виконання стратегічного плану інформатизації школи, що забезпечує досягнення поставлених цілей;
- підтримка інноваційної діяльності, що пов'язана з упровадженням ІКТ;
- використання інформаційних ресурсів та технологій у прийнятті управлінських рішень.

ІІ. Ефективність професійної діяльності.
Використання ІКТ для підвищення ефективності педагогічної та управлінської діяльності як самого керівника, так і всіх співробітників:
- планування та забезпечення щоденого, цілеспрямованого та ефективного використання ІКТ у школі;
- використання ІКТ для обміну інформацією та організації спільної діяльності колег, персоналу, батьків, учнів та громади;
- участь у спільнотах, форумах, інтернет-конференціях, інших заходах, що сприяють та стимулюють використання вчителями та персоналом ІКТ для підвищення ефективності своєї праці;
- постійне підвищення професійної кваліфікації, використання ІКТ та ресурсів мережі для удосконалення управлінської діяльності;

ІІІ. Забезпечення інформатизації школи, організація навчального процесу та управління.
Упровадження ІКТ для підтримки ефективної організації навчального процесу та управлінської діяльності:
- упровадження та використання програмних комплексів, що мають за мету допомогти в організації адміністративної діяльності;
- погодження та об'єднання планів розвитку школи, планів інформатизації та інноваційної діяльності для більш ефективного використання ресурсів;
- забезпечення постійного удосконалення технологій, що використовуються у навчальному процесі та управлінні, їх обґрунтування та заміну.

ІУ. Експертиза та оцінювання результатів
Використання ІКТ для планування та впровадження ефективних методик експертизи та оцінювання:
- використання різних методів для експертизи та оцінювання адекватності вибору інформаційних ресурсів та ІКТ, що використовуються для ефективного навчання та комунікації;
- використання ІКТ для збирання та аналізу інформації, інтерпретування результатів та ознайомлення з ними учасників навчального процесу з метою покращення навчання та результатів навчальної діяльності учнів;
- оцінювання рівень знань та навичок співробітників, вміння застосовувати ІКТ у професійній діяльності та використання результатів цього оцінювання для організації підвищення кваліфікації персоналу;
- використання ІКТ для експертизи, оцінювання та управління педагогічної та управлінської діяльності.

У. Соціальні, правові та етичні питання
Розуміння важливості соціальної, правової та етичної складових використання:
- забезпечення рівного доступу до інформаційних ресурсів всіх учасників навчального процессу;
- розробка розпоряджень, що регулюють соціальні, правові та етичні аспекти відповідального використання ІКТ у школі, та забезпечують їхнє використання;
- забезпечення конфіденційної інформації та безпеки у процесі використання ІКТ;
- забезпечення виконання санітарно-гігієнічних та екологічних норм у ході використання ІКТ;
- сприяння забезпеченню охорони авторських прав та права інтелектуальної власності на продукти, вироблені з використанням місцевих ресурсів.

Але втілення стандартів у практику потребує ґрунтовного аналізу ресурсів та можливостей конкретного навчального закладу та відповідної підготовки його працівників, у першу чергу адміністрації, оскільки навчальні заклади, відрізняються кількісним і якісним складом педагогічного колективу, навчальними планами (наприклад, залежно від типу навчального закладу чи профілю навчання) тощо.

Ефективність управління навчальним закладом значною мірою залежить від інформаційної культури адміністра­ції. Підвищення рівня інформаційної культури ке­рівництва закладу є обов'язковою умовою ефек­тивної управлінської діяльності. Рушійною силою впровадження ІКТ як у навчальній, так і виховній та методичній діяльності педагогів є «власний приклад» адміністрації.

Зокрема, використання ІКТ безпосередньо в адміністративній діяльності дає можливість:
- вести ділову та кадрову документацію;
- проводити моніторинг діяльності учнів і вчителів;
- створити базу даних для проведення засідань педагогічної ради, семінарів, науково-практич­них конференцій;
- готувати звітну документацію;
- створити річний план роботи школи в електронному варіанті;
- здійснювати контрольно-аналітичну діяльність.

Упровадження ІКТ у методичну роботу школи нині стає необхідністю, адже інформаційне суспільство потребує інформаційної культури від кожного його члена.
Удосконалення методичної роботи навчального закладу шляхом використання ІК технологій знаходить застосування в багатьох напрямах навчання, впроваджуються нові форми спілкування: через електронну пошту, відео конференції, участь у роботі Інтернет-конференції, форумів тощо.

Використання ІКТ у методичній роботі передбачає:
- оформлення ділової документації;
- здійснення контрольно-аналітичної діяльності (підготовку схем аналізу, обробляння даних, результативність у вигляді графіків, діаграм (атестація педагогів, рівень знань учнів тощо);
- роботу в мережі Інтернет із питання самоосвіти й накопичення інформаційного матеріалу;
- оформлення атестаційних матеріалів;
- розробляння презентацій до семінарів, методичних об'єднань, конференцій, педагогічних рад, консультацій для вчителів;
- використання мультимедійного супроводу в роботі з дітьми на уроках, під час проведення свят і розваг; у роботі з батьками (під час проведення консультацій, батьківських зборів тощо);
- оформлення картотеки періодичних видань, облік методичної та художньої літератури;
- оформлення стендів, інформаційних куточків;
- оформлення буклетів, ППД роботи кращих учителів, матеріалів для участі в різноманітних конкурсах;
- накопичення ілюстративних матеріалів для випуску санбюлетнів, порад для батьків, оформлення презентацій, буклетів;
- обмін досвідом роботи з іншими педагогічними колективами.

Інноваційні форми впровадження ІКТ у навчально-методичну діяльність реалізують через стандартні та спеціалізовані програми, мультимедійні комплекси, навчальні Еmail-проекти розміщення в мережі Інтернет, соціальні сервіси Веб 2.0, використання інтерактивної дошки. Вагоме значення в навчально-методичній роботі з педкадрами відводиться телекомунікаціям (відеоміст, відеоконференція, відеосемінар, вебінар, Sкуре-зв'язок). Ці форми роботи стали частиною дистанційної освіти.

Інформаційні технології настільки міцно увійшли в освіту, що вже не потрібно нікого переконувати в їх необхідності, а тим більше в перевазі їх застосування.

Головне - своєчасне інформування про новинки, подальше оволодіння та застосування нових технологій.
Із метою обміну інформацією між адміністрацією та вчителями створюються «Віртуальні учительські». ІКТ дозволяє значну частину функцій реальної вчительської перенести у площину віртуальної, що дає можливість учителю у зручний для нього час отримати інформацію, мати доступ до основних нормативних документів, які регулюють навчально-виховний процес у школі та вчасно реагувати на подану інформацію. Зникає потреба в накопиченні матеріалів на паперових носіях.

Із метою забезпечення диференційованого підходу під час створення умов для професійного зростання удосконалення педагогічної майстерності та підвищення інформаційної компетентності вчителів школи створюються «Віртуальні методичні кабінети». Усю інформацію, розміщену у «Віртуальному методичному кабінеті», умовно можна розділити на частини: нормативно-правові документи, що регламентують професійну діяльність педагога, методичні рекомендації щодо організації роботи шкільних методичних об'єднань; планування й організація самоосвітньої діяльності, атестація педагогічних працівників, пропагування досвіду роботи вчителів, тобто «Віртуальний методичний кабінет» є дієвим інструментом комунікації з учителями під час вирішення методичних завдань.

До інноваційних форм методичної діяльності та навчально-виховної діяльності належать веб- квести, кластери. За їх допомогою можна онов­лювати зміст освіти, використовуючи актуальні педагогічні технології.

Використання комп'ютерних техноло­гій у методичній роботі не заперечує традицій­них підходів, що складалися протягом десятиліть, а лише доповнює їх, надаючи цьому непростому процесу додаткових можливостей, виводячи його на новий рівень.

Вихід в Інтернет дає можливість ознайоми­тись із новими досягненнями у сфері КТ, із досвідом роботи інших шкіл, освітніх закладів нового типу, налагодити Інтернет -партнерство з іншими школами, країнами.

Ресурсним підґрунтям для створення відкритого інформаційно-освітнього простору кожної школи є сайт ЗНЗ - ефективний інструмент для вдосконалення освітнього процесу, вирішення основних завдань у процесі діяльності навчального закладу, засіб для дистанційного навчання, використання нетрадиційних методик навчання. Значна частина учителів створила персональні сайти і блоги, що дає можливість ознайомитися з навчальними, навчально-методичними, інформаційними, презентаційними, матеріалами педагогічного досвіду.

ІКТ містить у собі безліч можливостей, зокрема, завдяки ним можна долучитися до різноманітних освітянських проектів. Одним із таких проектів є міжнародний проект «Міксіке в Україні», метою якого є упровадження та розвиток онлайн-навчання в навчальних закладах, налагодження комунікації між педагогами та учнями з різних країн.

Значна частина педагогічних працівників зареєстрована в соціальних мережах і використовує «мережеву технологію» як засіб спілкування з учнями, батьками, колегами.

На часі проблема застосування хмарних технологій в управлінні навчальним закладом. Сьогодення вимагає від керівника школи удосконалення інформаційної компетентності, а хмарні сервіси модернізують освітній простір сучасного навчального закладу. Хмарні технології в управлінні – це зручно, сучасно, ефективно.

Сучасна освіта з кожним днем вимагає все більш активного використання інформаційних і комунікаційних технологій в управлінській діяльності, навчально-виховній роботі. Основним критерієм ефективності використання нових інформаційних технологій є вже не наявність певної кількості комп'ютерів, а створення єдиного інформаційного освітнього простору.

Використання ІКТ в управлінні загальноосвітнім навчальним закладом є важливою складовою розвитку єдиного інформаційного освітнього простору навчального закладу. Без чіткої організації роботи адміністрації навчального закладу неможливо організовувати управління всією системою в цілому. Основними перевагами використання інформаційно-комунікаційних технологій будуть такі:

- підвищення ефективності навчально-виховного процесу;
- прийняття більш ефективних рішень;
- можливість управління з використанням результатів попередньої діяльності;
- підвищення об'єктивності в оцінці діяльності вчителів та учнів;
- оперативний доступ до інформації стосовно діяльності освітнього закладу;
- економія як матеріальних, так і людських ресурсів;
- скорочення обсягу рутинної роботи.
Створення єдиного освітнього простору забезпечить координацію інноваційних процесів у системі освіти, впровадження новітніх педагогічних та освітньо-управлінських технологій.Література:
1. Державний стандарт базової та повної загальної середньої освіти. Електронний ресурс: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1392-2011-%D0%BF
2. Стандарти в галузі інформаційних технологій для керівників навчальних закладів. Електронний ресурс: http://www.iste.org/Libraries/PDFs/NETSA__
3. Програма Intel®Навчання для майбутнього. Електронний ресурс: http://iteach.com.ua/
4. Єльнікова Г. Інформатизація управлінської діяльності керівників ЗНЗ // Директор школи, ліцею, гімназії -2003. -№5-6. с.99-105.
5. Половенко О. Стан і завдання формування у керівників ЗНЗ управлінських ІКТ –компетентностей // Науково-методичний вісник 51. – Кіровоград: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2015 р., с.6-16.

Ольга Лепська
Завідувач РМК
~
ВПРОВАДЖЕННЯ ІКТ В УПРАВЛІНСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ ТА НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС ШКОЛИ

Останнім часом широкого застосування набули інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) – інформаційні технології з використанням комп'ютерів, комп'ютерних мереж та інших засобів зв'язку. Використання ІКТ забезпечує високу швидкість опрацювання даних, їх швидкий пошук, надійне зберігання і захист, доступ до джерел даних незалежно від місця їх розташування тощо.
Запровадження в навчально-виховний процес нашої школи інформаційно-комунікаційних технологій є вимогою часу. На сьогодні без використання інформаційно-комунікаційних засобів не можливо забезпечити рівний доступ до якісної освіти для всіх учнів.
З початком комп'ютеризації навчального закладу проводилася і підготовка вчителів. Оволодіння вчителями основами ІКТ здійснювалося: під час навчання в педагогічних навчальних закладах; під час курсів підвищення кваліфікації в Інститутах післядипломної педагогічної освіти; шляхом самоосвіти; шляхом проведення курсів окремими потужними міжнародними ІТ-корпораціями тощо.
Ми усвідомлюємо, що кожен учитель загальноосвітнього навчального закладу незалежно від рівня своєї кваліфікації повинен вміти орієнтуватися в інформаційному просторі, отримувати інформацію та оперувати нею відповідно до власних потреб і вимог сучасного високотехнологічного суспільства. А саме: створювати текстові документи, таблиці, малюнки, діаграми, презентації. Використовувати Інтернет-технології, локальні мережі, бази даних. Здійснювати анкетування, діагностування, тестування,пошук необхідної інформації в мережі Інтернет. Розробляти власні електронні продукти (розробки уроків, демонстраційних матеріалів). Поєднувати готові електронні продукти (електронні підручники, енциклопедії, навчальні програми, демонстраційні програми і т. ін.) у своїй професійній діяльності. Тому послідовно плануємо свою управлінську діяльність для формування інформаційної компетентності педагога та школяра.
Суть інформаційних технологій полягає у збільшенні обсягу самостійної роботи – індивідуальної, групової, фронтальної, інформаційної насиченості навчального матеріалу. Тому використання ІТ сприяє розвитку в учителів та учнів інтересу до дослідницької діяльності та створенню умов для формування експериментальних і загальнонавчальних умінь, сформованості навичок культури праці дослідника на всіх етапах навчання, забезпеченню організації навчально-виховного процесу відповідно до програм та сучасних тенденцій розвитку школи.
Пріоритетними показниками впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в управлінську діяльність і навчально- виховний процес є: мотивація до запровадження ІКТ в управління ЗНЗ і педагогічну практику; інформованість про новітні інформаційно-педагогічні технології, знання новаторських методів роботи; зорієнтованість на власну творчість, спрямованість на експериментальну діяльність; готовність до подолання труднощів, пов'язаних зі змістом і організацією інформаційно-комунікаційних технологій; володіння практичними навичками освоєння вдосконалення інформаційно-комунікаційних технологій.
Модель використання ІКТ можна представити як сукупність таких складових: в управлінській діяльності: ведення й оформлення внутрішньошкільної документації; складання розкладу уроків; створення й використання бази даних учителів і учнів школи; моніторинг діяльності вчителів; оперативне управління навчальним закладом шляхом інтерактивних телеконференцій, віртуальних нарад, передачі термінової інформації тощо; пошук і збір інформації за допомогою Інтернету; використання електронної пошти; налагодження творчих зв'язків з іншими навчальними закладами, у тому числі й за кордоном; психологічне тестування працівників школи і дітей.
У навчальній діяльності: обов'язкове вивчення інформаційних технологій; використання навчальних програм з усіх предметів; комп'ютерне тестування й контроль знань; користування каталогами й замовлення книг у публічних бібліотеках через мережу Інтернет; використання учнями матеріалів, опублікованих в Інтернеті, для підготовки доповідей і рефератів; видання методичних розробок, шкільних збірників, газет; користування електронними текстами художніх творів; використання електронних енциклопедій, довідників тощо.
Основними формами впровадження інформаційно-комунікаційних технологій є: 1. Створення медіацентру, діяльність якого полягає в: технічному забезпеченні проведення уроків із використанням інформаційних технологій; організації позаурочної діяльності учнів (створення презентацій і проектів, гурткова робота); організації самостійної роботи педагогів (самоосвіта, робота з інформаційними ресурсами); наданні різних інформаційних послуг (сканування, друк); технічному забезпеченні роботи в мережі Інтернет; наданні консультацій із питань інформаційних технологій.
2. Організація роботи творчої групи вчителів, основними завданнями якої є: визначення можливостей, які надають інформаційні технології щодо вдосконалення викладання навчальних предметів; систематизація наявних ППЗ, розробка методичних указівок щодо їх використання в навчально-виховному процесі; створення електронних бібліотек; розробка дидактичних і методичних матеріалів із навчальних предметів; визначення шляхів створення й поповнення медіатек; визначення можливостей і підходів до подальшого застосування інформаційних технологій, комп'ютерних програм, що були подані на апробацію, організація апробації нових ППЗ; створення й супровід анотованого списку Інтернет-ресурсів.
3. Налагодження роботи інформаційно-аналітичного центру з: інформаційно-аналітичного й довідково-статистичного забезпечення школи; створення медіатеки методичного досвіду педагогічних працівників; пропаганди досягнень учнів і вчителів школи, систематизації нормативно-правової документації закладу; представлення роботи школи в діаграмах, схемах, таблицях; розробки й створення банків педагогічної інформації, збору й одержання постійної необхідної інформації, яка об'єктивно відображає дійсний стан справ у школі, що є важливою умовою вдосконалення навчально-виховного процесу й управління; висвітлення результатів проведення педагогічного моніторингу.
Інформаційні технології спрямовані на розвиток особистостей педагога і школяра; позитивно впливають на всі компоненти навчання: його мету, зміст, методи, засоби й організаційні форми, що дозволяє вирішувати складні й актуальні завдання щодо забезпечення розвитку інтелектуального, творчого потенціалу, аналітичного мислення й самостійності учасників навчально-виховного процесу.

Література


  1. Г. Беженар. Нові інформаційні технології у навчальному процесі сучасної школи. - ж. «Д. Ш.» № 37., 2010.
  2. О. Желюк. Інформаційні технології в освітній діяльності. – ж. «Д. Ш.» № 44, 2008, с.4–9.
  3. Н. Васильченко. Методика визначення готовності педагогічного колективу до впровадження освітніх інновацій. – ж. «Завуч» № 13, 2005.


Наталія Гавриленко
Директор школи
~
Практична частина
До вашої уваги фрагменти відео уроків та можливості нових підходів до їх використання під час аналізу та самоаналізу вчителем, членами методичних об'єднань, адміністрацією (використання функцій «Пауза», «Повторний перегляд» тощо).

Урок біля мікрофону

Кожен – геніальний по-своєму. Але якщо ви будете оцінювати рибу по її можливості лазити по деревах, то вона все життя проживе з вірою у свою тупість.
Альберт Ейнштейн
Уся суть системи освіти в одній картинці
Сьогодні кожен учитель повинен розуміти, що сучасній школі потрібні сучасні підходи.

З метою налагодження спілкування засобами мережі з колегами, учнями, їхніми батьками і просто однодумцями створюється блог.

Робота над наповненням блогу дозволяє людині, яка працює над собою, постійно удосконалюватися. Це і розвиток комунікативних навичок, і вміння логічно і структуровано викладати свою думку на письмі, і накопичення у свідомості нової корисної інформації, і виклад власних поглядів, особистих переконань (співзвучних з поглядами інших людей), врешті-решт, часточки внутрішнього світу та ще багато-багато інших подібних речей. Ви професійно розвиваєтеся, дізнаючись багато нового про цікаву Вам тематику і розширюючи горизонти.

А ще Ви просто отримуєте задоволення від того, що пишете про улюблену тему і ділитеся своїми унікальними знаннями та напрацюваннями зі своїми відвідувачами.

І, нарешті, Ви стаєте більш публічними, а це вже не просто право, а майже обов'язок кожної людини, яка хоче почуватися комфортно у вік інформаційної ери.
Пропонуємо ознайомитися з блогами адміністрації

Для керівника останнім поштовхом у переконанні колег працювати з блогами може стати доказ, що саме така форма зв'язку між учасниками НВП є необхідною для впровадження дистанційного навчання. Ми переконані, що за використанням відкритих електронних ресурсів для забезпечення дистанційного навчання – майбутнє новітньої освіти, а блоги вчителів – це один із способів реалізації особистісно орієнтованого підходу до кожного учня.

Блог для шкільного учителя - данина моді чи необхідність?

Пропонуємо здійснити віртуальну подорож по вчительських блогах
Генератори ідей
Використання Інтернет-ресурсів стало невід'ємною частиною роботи багатьох учителів нашого закладу. Завітайте в майстерню педагогів-генераторів ідей, які поділяться з вами окремими засобами використання ІКТ для підвищення інформаційної компетентності.
Управлінці на шпальтах районної газети
Плекаємо наше майбутнє
Лише у тісній, копіткій співпраці адміністрації школи, вчительського, учнівського та батьківського колективів народжується результативність. Головні заслуги – це досягнення наших дітей, їхній професійний вибір.

Із 2005 року наші учні – активні учасники, призери і переможці І-ІІІ турів Всеукраїнських олімпіад з інформатики та інформаційних технологій.

На даний час у арсеналі ми маємо 18 перемог і призових місць.

Дев'ятий рік поспіль є активними учасниками і переможцями інтерактивного Міжнародного конкурсу з інформатики та комп'ютерної грамотності «Бобер». Упродовж 2005 – 2015 років брали участь у Першому дистанційному Міжнародному бліц - конкурсі з Веб – дизайну у таких номінаціях : з веб-дизайну: «Найкраща програмна реалізація», з комп'ютерної графіки: «Найкраща 2D растрова графіка», з комп'ютерної анімації: «Найкраща GIF-анімація». У конкурсі «Samsung назустріч знанням 2012» виступили з роботою ( есе) на тему «Інноваційні технології – краще життя». Були учасниками обласного конкурсу-змагання учнівської молоді з інформаційних технологій.

Більшість випускників продовжують навчання у ВНЗ різних рівнів акредитації та обрали для опанування спеціальності технічної, економічної спрямованості.
Так, випускник 2009 року Богун Євгеній продовжив навчання у Криворізькому коледжі Національного авіаційного університету на факультеті «Розробка програмного забезпечення». Під час навчання приймав участь в олімпіадах коледжу з математики та фізики, посів І місце в обласній олімпіаді з математики. Закінчив коледж з червоним дипломом. Зараз навчається в Криворізькому Національному університеті на факультеті Інформаційних технологій. Працює в Інтернет- агентстві в компанії UUIT-Group і співпрацює з http://firstdigitalagency.com/
~
Випускник 2011 року Бас Артур закінчує Криворізький Економічний інститут Криворізького Національного університету, факультет менеджменту та міжнародної економіки. Шкільні знання з інформаційних технологій допомогли займатися веб-розробкою сайтів.
~
Випускник 2013 року Голик Максим навчається в Криворізькому національному університеті на факультеті Інформаційних технологій. За період навчання опанував мови програмування Pascal, C#. Отримав навики роботи з комп'ютерними мережами та периферійними пристроями, які знадобилися під час проходження технологічної практики на ПАТ «Кривбасзалізорудком», де займав посаду координатора центру інформаційних систем в бюро дизайну та поліграфії. На даний момент є редактором офіційного сайту факультету.
~
Випускник 2014 року Зубов Олександр достроково закінчив ВТУ 21 м.Миколаєва з червоним дипломом, у наявності в нього низка сертифікатів з ІКТ. Тепер має велику перспективу у виборі вузу для продовження навчання. Отримав пропозиції від Києво Могилянської Академії м. Київ та її філії ЧГУ імені Петра Могили м. Миколаїв. На даний час працює системним адміністратором. Мріє про роботу в «Глобал лоджик» ( його називають 2-гугл).
ІНТЕРВ’Ю
У нас в гостях
Випускник 2014 року Жовнуватий Олег:

  • Зараз я студент 2 курсу Приладобудівного факультету Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» . Завдяки знанням, отриманим за період навчання в школі, я навчаюся на державній основі. Навички володіння ІКТ, які я здобув на уроках інформатики, допомагають мені під час навчання у вузі. Результатом цього є набрані мною 99 балів із 100 можливих за курс «Основи комп'ютерних технологій», 98 балів зі 100 за курс «Програмування». Зараз я вивчаю курс «ІКТ – банки даних», до речі, всі курси вивчалися за Болонською системою, і надіюся на високий результат. Я вдячний педагогам своєї школи за їх труд і повсякденну турботу про нас, підростаюче покоління.


~
Випускник 2015 року Пилипчук Владислав:

  • Опанування ІКТ в школі стали для мене одним із основних шляхів поглиблення знань методом пошуку необхідної інформації в мережі Інтернет, створення власного блогу та сайту, за допомогою яких я можу обмінюватися інформацією з іншими користувачами. Все це допомогло мені успішно скласти вступні екзамени до Львівського медичного інституту. Для успішного навчання у ВУЗі набуті знання з ІТ дають можливість ширше знайомитися з науковими здобутками у сфері медицини.

~
Випускниця 2013 року Осіпова Анна, студентка Черкаського національного університету ім. Богдана Хмельницького, факультет "Навчально-науковий інститут української філології та соціальних комунікацій":

  • Вивчення ІКТ у школі розкрило для мене багато можливостей. Насамперед це - підвищення мотивації та пізнавальної активності за рахунок різноманітності форм роботи, можливості включення ігрового моменту: вирішиш вірно задачу - відкриєш картинку, виправиш правильно речення – зробиш крок ближче до мети. Комп'ютер дав змогу вчителю разом з учнями отримувати задоволення від захопливого процесу пізнання не тільки силою уяви, а й за допомогою новітніх технологій. Такі заняття викликали у мене емоційний підйом, навіть учні з низьким рівнем знань охоче працювали з комп'ютером.


~
Іутін Євгеній, випускник 2007 року

  • Після закінчення школи я вступив до Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний Університет» на факультет «Економічна кібернетика». Чи стали мені в нагоді знання ІКТ, отримані в школі, під час навчання у вузі? Я вважаю, що так. Це допомогло мені швидко адаптуватися до програми мого курсу, який був з самого початку безпосередньо орієнтований на здобуття та опрацювання інформації через постійне використання комп'ютерних технологій.

До речі, у роки нашого навчання в школі (як давно це було!) використання комп'ютерів під час навчального процесу стало новинкою, це було захоплююче. Адже на той час їх вдома мав ще далеко не кожний.

Зараз я працюю у Кривому Розі провідним веб-розробником (senior web-developer) на фірмі WebAres, де разом з колегами створюю сайти для країн Європи та США.

ФОРУМ
Пропонуємо ознайомитися з питаннями форуму, підготуватися до обговорення яке відбудеться 25-26.02.2016 року.
Питання для обговорення:
1 Чи потрібен сайт школи?
2 Використання сайту (блогу) в управлінській діяльності керівника
3 Чи має керівник володіти ІКТ? Чому?
4 Використання ІКТ на конкурсах
5 Наскільки реально володіння ІКТ допомагає управлінцям школОбговорення питань
Релаксація від психолога
Підсвідомість формує характер людини, його звички, установки, погляди на життя.

Пропонуємо вам зустрітися з казковим світом своєї підсвідомості.

Заключна вправа
Музична пауза
Як змусити себе працювати
У кожного керівника бува такий настрій, коли просто неможливо примусити себе працювати, налаштуватися на потрібну хвилю, яка виведе у потрібне русло.

Допоможе врятувати від антипродуктивного дня хороша музика. Адже за словами Карла Ренца: «У житті обов'язково повинні бути паузи. Такі паузи, коли з вами нічого не відбувається, коли ви просто сидите і дивитися на Світ, а Світ дивиться на вас».

Класична музика дарує гармонію і спокій…

Слухайте й насолоджуйтеся!
Музика — найпоетичніше, наймогутніше, найживіше із усіх мистецтв.
Гектор Берліоз
Музика вимиває геть з душі пилюку повсякденного життя.
Ауербах Бертольд
Музика стоїть на другому місці після мовчанки, коли мова йде про те, щоб висловити невимовне.
Олдос Хаксли
Маємо надію, що ми справдили ваші очікування, сподіваємося, що така форма роботи буде корисною для використання в управлінській діяльності. Чекаємо на ваші відгуки в гостьовій книзі.
Ідею розмістити матеріали інтернет-семінару керівників ЗНЗ Петрівського району подала випускниця Червонокостянтинівської ЗШ І-ІІІ ступенів 2013 року Анна Осіпова

З вами був колектив Червонокостянтинівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Петрівської районної ради Кіровоградської області

Є щось сильніше, ніж всі на світі війська: це ідея, час якої прийшов. В.М.Гюго

Ідей вам, натхнення і миру!!!
Made on
Tilda